Aanmelding

Nieuwe leerling op school  

Als u uw kind wilt inschrijven, dan kunt u dit doen via een afspraak met de directie. De schoolleiding informeert u dan over de achtergronden en de werkwijze van de school, u krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en u wordt in de school rondgeleid, zodat u een en ander in de praktijk ziet functioneren.

Directie: Bart Kuipers

Telefoonnummer: 036 5352222

Wennen op school 

Op de dag dat uw kind vier jaar wordt mag uw kind bij ons iedere dag komen. Om alvast te wennen aan de juf en de andere leerlingen mag uw kind hieraan voorafgaand drie dagdelen komen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht bij wie het in de groep wordt geplaatst. De leerkracht zal zes weken voor uw kind op school komt contact met u opnemen om even kennis te maken.
Het is in verband met een goede planning wenselijk, dat u uw kind minstens vier maanden van tevoren aanmeldt.