Goede sfeer

Accepteren, respecteren en samenwerken

Kinderen moeten leren anderen, zichzelf en hun omgeving te accepteren en te respecteren. Wij vinden daarbij belangrijk, dat ze leren samenwerken. We proberen de kinderen op te voeden tot mensen die durven en in staat zijn om, liefst gezamenlijk, verantwoordelijkheden op zich te nemen en dus ook rekening te houden met anderen. Dat doen we onder andere met vormen van samenwerkend leren.

In het jaar 2017-2018 zijn we gestart met het programma De Vreedzame School.Een korte beschrijving vindt u via deze link.