Leerplicht en verlof

Extra verlof

Voor leerlingen kan in een aantal gevallen bij uitzondering extra verlof worden gegeven.
Daarbij worden twee vormen onderscheiden:

  • Verlof wegens gewichtige omstandigheden
  • Vakantieverlof

Klik op de link voor meer informatie.