Logopedie

Het Spectrum heeft een onderwijsaanbod voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Via de Praatmaat groep is er een aantal logopedistes aan de school verbonden, vooral voor de kinderen met TOS.

In enkele situaties kunnen ze ook ondersteuning bieden voor de andere kinderen.

Via Stichting Viertaal is er ook een aantal uur logopedische ondersteuning voor de TOS kinderen op Het Spectrum.