Ouderbijdrage

Hieronder ziet u welke hoogte de ouderbijdrage heeft voor het schooljaar 2017-2018.

 

Groep 1 en 2:   € 32,50
Groep 3 t/m 7:  € 47,50
Groep 8:           € 22,50

 

 

Specificatie ouderbijdrage:

€ 22,50 is voor alle feest- en sportactiviteiten voor het hele schooljaar.

Voor de schoolreisjes: €10,00 voor de groepen 1/2 en €25,00 voor de groepen 3 t/m 7.
De ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 8 is € 22,50. Zij betalen de bijdrage voor het schoolkamp apart.

 

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar u begrijpt dat wij zonder uw bijdrage geen activiteiten kunnen organiseren. Mocht u meer willen doneren dan de vrijwillige bijdrage, dan mag/kan dat. Wij zullen deze gelden goed besteden aan de kinderen. Indien u niet in staat bent het hele bedrag ineens te betalen, kunt u dit ook in termijnen doen.