Ouderraad

Het doel van de ouderraad is om door middel van praktische werkzaamheden het contact tussen ouders en school te bevorderen.

Wat doet de OR?

Activiteiten die tot het werk van de ouderraad (zullen) behoren, zijn onder meer:

- het organiseren van festiviteiten, sinterklaas, kerstmarkt, nieuwjaartoost.
- het begeleiden van diverse activiteiten in en om school, zoals de sport- en speldag en het aankleden van de school in sint-,  kerst-  en paassfeer