Ouders & school

Op onze school willen we ook de ouders bij het onderwijs te betrekken. Samen met de ouders zorgen we dat de kwaliteit van ons onderwijs hoog blijft. We hebben een ouderraad en een medezeggenschapsraad die ons daarbij helpen. Er is ook een groep ouders actief in 'Club-O' ouders samen. Deze club brengt ouders met elkaar in contact om leuke dingen te doen, om ervaringen te delen over opvoeden, iets voor elkaar te betekenen en nog veel meer.

Een aantal keer per jaar zijn er inloopdagen'. Ouders van school kunnen dan in de klassen komen kijken. Vaak kunnnen de ouders ook meedoen.

Bij de kleutergoepen zijn er wekelijks inloopochtendjes.

Even komen kijken zegt vaak meer dan gids of een gesprek.