Ziekmelding

Wat te doen bij ziekte van uw kind?

Ieder kind is wel eens ziek en kan daardoor niet naar school komen.

Wij vragen u -ouder/verzorger- om een ziekmelding voor 08.20 uur naar school door te bellen op telefoonnummer 036 5352222 . In het keuzemenu kiest u voor ‘ziekmeldingen’.
Beter nog: U kunt de ziekmelding ook via de ouderportal 'Digiduif' doorgeven. De informatie komt dan bij de leerkracht van uw kind in de mailbox.

Wilt u, in geval van een kinderziekte, doorgeven welke ziekte uw kind heeft? Wij kunnen dan eventueel de ouders van de klasgenootjes waarschuwen. Uw kind kan weer naar school als de koorts geweken is, de huiduitslag genezen is (bijvoorbeeld: de blaasjes bij waterpokken zijn korstjes geworden).