Ziekmelding

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, vragen we u om dit voor 08.20 uur door te geven aan school. Zo is de leerkracht van uw kind op de hoogte voor de lessen beginnen.

Via de ouderportal of telefonisch
U kunt uw kind op twee manieren ziekmelden. Dit kan door de ziekmelding door te geven via de ouderportal 'Social Schools'. De melding komt dan direct bij de leerkracht van uw kind terecht. U kunt ook bellen naar 036-5352222 (keuzemenu: ‘ziekmeldingen’).

Kinderziektes
Sommige kinderziektes zijn erg besmettelijk. Als uw kind een kinderziekte heeft (waterpokken, rode hond, etc.), wilt u dan doorgeven aan de school om welke ziekte het gaat? Als het nodig is, kunnen we zo ouders van klasgenootjes waarschuwen dat deze ziekte heerst. Uw kind kan naar school als de koorts weg is en de huiduitslag is genezen (bijvoorbeeld als bij waterpokken de blaasjes zijn ingedroogd).