Over Het Spectrum

De naam van onze school verwijst naar de verschillende kleuren (het spectrum) van de regenboog en de Regenboogbuurt. We bieden kinderen een spectrum aan kansen en mogelijkheden. Zo helpen we hen om zich goed te ontwikkelen en met plezier te leren.

Vreedzame School: samen leren en leven
Onze school is een Vreedzame School. We helpen kinderen om te ontdekken wie zij zelf zijn en anderen te respecteren. Want elk kind doet ertoe en elk kind kan een positief verschil maken. Het Spectrum helpt leerlingen om goed samen te leven met anderen, op school en daarbuiten. We stimuleren kinderen om zich verantwoordelijk en betrokken te voelen. Ook besteden we veel aandacht aan samenwerkend leren.  

Onze visie, missie en waarden
Het Spectrum is een openbare school. Bij ons is elk kind welkom. We bieden onze leerlingen het best mogelijke onderwijs in een veilige omgeving. Op Het Spectrum ontwikkelen kinderen hun sociale vaardigheden. Ze doen veel kennis op en ontdekken hun talenten. We leren hen om die talenten goed te gebruiken. Zo bereiden we hen voor op hun plek in de steeds veranderende samenleving. Onze kernwaarden zijn betekenisvol, samenwerking, respectvol, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.