Passend onderwijs

Kinderen met TaalOntwikkelingsStoornis op Het Spectrum.

Op het Spectrum bieden wij een onderwijsaanbod voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar (groep 1 t/m 8). Dit zijn leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. We hebben een speciale onderbouwgroep voor kinderen met TOS die een indicatie 'medium arrangement' hebben ontvangen. Na de kleuterperiode gaan de kinderen integreren in de reguliere groepen.

Het onderwijs en de begeleiding is gericht op het vergroten van de kansen en mogelijkheden van elke leerling op integratie in het reguliere onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel:

Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van het Spectrum als het gaat om basis- en extra ondersteuning? Dat leest u in het schoolondersteuningsprofiel.

Via deze link komt u bij het schoolondersteuningsprofiel.