Bibliotheek

Op school hebben we een eigen bibliotheek. Uw kind kan hier elke schooldag boeken lenen. Ouders (vrijwilligers) helpen de kinderen hierbij. Samen zorgen we ervoor dat er regelmatig leuke, nieuwe boeken bijkomen in de bibliotheek.

Leren door te lezen
Het lezen van boeken helpt uw kind om nog beter te worden in taal. Tijdens het lezen leert uw kind steeds nieuwe woorden. De woordenschat groeit. Ook leren kinderen om zichzelf en anderen beter te begrijpen, doordat ze zich inleven in een verhaal (empathie).

Meer doen met boeken
In de hogere klassen geven kinderen regelmatig een boekbespreking. Ze vertellen hun klas over een boek dat zij gelezen hebben. Zo oefenen ze met lezen, informatie verwerken, vertellen én presenteren.

Gratis lid van de openbare bibliotheek
Als school hebben we goede contacten met de openbare bibliotheek (De Nieuwe Bibliotheek). Alle leerlingen van Het Spectrum krijgen gratis een bibliotheekkaart.