Op de hoogte

Ouders houden we graag goed op de hoogte. Daarvoor zetten we verschillende middelen in.

Nieuwsbrief
Elke week ontvangt u via Social Schools de nieuwsbrief van Het Spectrum. Daarin delen we informatie die interessant is voor alle ouders.

Ouderportal
Informatie die gaat over de groep van uw kind, deelt de leerkracht via de ouderportal Social Schools. Als uw kind ingeschreven is op school, ontvangt u hierover meer informatie.

Open lessen
Zelf kijken hoe uw kind onderwijs krijgt? Dat kan op Het Spectrum! Elke zes weken houden we open lessen. U kunt dan in de klas van uw kind een les meemaken. We houden de open lessen op verschillende dagen in de week. Zo houden we rekening met de verschillende (werk)dagen van ouders.