Peuteropvang

In het schoolgebouw van Het Spectrum is een peuteropvang (peuterspeelzaal) gevestigd. Het is prettig voor de kinderen dat opvang en basisonderwijs onder één dak zitten. Dat helpt hen om alvast te wennen aan het ‘naar school gaan’.

Van peuter- naar kleutergroep
Als school werken we samen met de peuteropvang. We zetten ons in voor een goede aansluiting (doorgaande lijn) tussen peutergroep en kleutergroep. De opvang bij ons op school is in handen van de organisatie Smallsteps

Andere locaties voor peuteropvang
Ook verschillende andere organisaties bieden peuteropvang en/of kinderdagopvang. Op Het Spectrum hebben we van oudsher goede contacten met Speel-Mere.