Schooltijden en vakanties

Het Spectrum werkt met een continurooster. Elke schooldag duurt van 08.30 tot 14.00 uur. Een kwartier voor de les gaan de schooldeuren open (08.15 uur). Om half negen verwachten we uw kind in zijn of haar eigen klas. Zo kunnen de lessen op tijd beginnen. De kinderen eten tussen de middag samen met hun eigen leerkracht. 

Voor het vakantierooster, gebruik deze link