Schooltijden en vakanties

Het Spectrum werkt met een continurooster. Elke schooldag duurt van 08.30 tot 14.00 uur. Een kwartier voor de les gaan de schooldeuren open (08.15 uur). Om half negen verwachten we uw kind in zijn of haar eigen klas. Zo kunnen de lessen op tijd beginnen. De kinderen eten tussen de middag samen met hun eigen leerkracht. 

Vakantierooster en overzicht studiedagen 2019-2020

Eerste schooldag

26 augustus

Studiemiddag

16 oktober

Herfstvakantie

21 oktober t/m 25 oktober

Studiedag

28 oktober

Studiedag

15 november

Studiemiddag

26 november

Studiedag

6 december

Kerstvakantie

23 december t/m 03 janurai 2020

Voorjaarsvakantie

17 t/m 21 februari

Studiedag

24 februari

Paasvakantie

10 t/m 13 april

Meivakantie

27 april t/m 8 mei

Hemelvaart + vrijdag vrij

21 en 22 mei

Tweede Pinksterdag

1 juni

Studiedag

2 juni

Studiemiddag

17 juni

Studiemiddag

3 juli

Zomervakantie

6 juli t/m 14 augustus