Ons onderwijs

Op Het Spectrum geven we actief onderwijs. Zulk onderwijs past bij de ontwikkeling van kinderen. Want een kind dat actief en met plezier leert, leert het meest. Zo bieden we onze leerlingen de beste voorbereiding op het vervolgonderwijs. We geven veel aandacht aan goed Nederlands leren spreken, lezen en schrijven.

Actief en betekenisvol onderwijs
De lessen worden aangeboden in een klassikale omgeving. Iets leren en er gelijk mee aan de slag gaan, dat doen we graag. Als uw kind leert rekenen, gebeurt dat voor een groot deel in de klas zelf. Maar we gebruiken ook ons schoolplein. Daar tekenen we bijvoorbeeld een getallenlijn, waarop kinderen zelf sprongen kunnen maken. Dat helpt hen om de lesstof te begrijpen, te onthouden en toe te passen. De lesstof krijgt echt betekenis voor kinderen. Ze leren niet alleen iets nieuws, ze zien ook in waarom ze dit leren. Dit noemen we actief en betekenisvol onderwijs.

Onderwijs dat goed aansluit
Het Spectrum gebruikt vernieuwende onderwijsmethodes die goed bekend staan. We stemmen ons onderwijs zo goed mogelijk af op wat uw kind nodig heeft. Vanaf groep 3 werken we in schriften en ook op devices. Daarbij maken kinderen opdrachten op een Chromebook. Ze krijgen direct feedback op hun werk. Als de lesstof goed gemaakt wordt, krijgen ze meer uitdagende opdrachten. Zo gebruiken we ICT om ons onderwijs nog beter te maken.