Ouders en school

Als ouder kent u uw kind het allerbeste. Daarom is de samenwerking tussen ouders en school belangrijk voor uw zoon of dochter. Uw kind kan zich daardoor goed ontwikkelen. Het Spectrum houdt u regelmatig op de hoogte van speciale activiteiten, huiswerk en de ontwikkeling van uw kind op school. Samen bespreken we wat uw zoon of dochter nodig heeft om met plezier te leren. Het partnerschap tussen ouders en school noemen we didactisch partnerschap.

Delen 
Op school bieden we uw kind een veilige omgeving. Heeft uw kind iets meegemaakt wat indruk maakte, of vindt uw zoon of dochter iets lastig of juist heel leuk op school? Deel het met de leerkracht van uw kind. Daardoor kunnen we als school zo goed mogelijk aansluiten op wat uw kind nodig heeft.

Meedoen op school 
Ouders betekenen veel voor de school. Op Het Spectrum kunt u als ouder op verschillende manieren actief zijn. Ouders helpen de school onder meer door zich in te zetten voor de ouderraad, de medezeggenschapsraad, als klassenouder, als voorleesouder, als biebouder of ontwikkelaar van Verteltassen.