Ouderbijdrage

Het Spectrum vraagt van alle ouders een ouderbijdrage. Deze bijdrage maakt het mogelijk om activiteiten te organiseren op school. Het gaat bijvoorbeeld om sport- en feestelijke activiteiten.

Betaling van de ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een bedrag per schooljaar. Normaal betalen ouders het in één keer. Als dit voor u niet mogelijk is, kunt u dit ook in termijnen doen.

De bijdrage dit schooljaar
De ouderbijdrage dit schooljaar bedraagt € 35,00 voor een kind in groep 1 en 2 per kind. In groep 3 tot en met 8 gaat het om € 55,00 per kind. Dit bedrag is inclusief het schoolreisje.
Groep 8 leerlingen gaan dit jaar wel op schoolreis maar helaas niet op kamp.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Met de ouderbijdrage maakt u alle activiteiten op school mogelijk. Als u meer wilt geven dan de vrijwillige bijdrage, dan kan dat altijd.