Ouderbijdrage

Het Spectrum vraagt van alle ouders een ouderbijdrage. Deze bijdrage maakt het mogelijk om activiteiten te organiseren op school. Het gaat bijvoorbeeld om sport- en feestelijke activiteiten.

Betaling van de ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een bedrag per schooljaar. Normaal betalen ouders het in één keer. Als dit voor u niet mogelijk is, kunt u dit ook in termijnen doen.

De bijdrage dit schooljaar
De ouderbijdrage dit schooljaar bedraagt € 32,50 voor een kind in groep 1 en 2. Per kind in groep 3 tot en met 7 gaat het om € 47,50 en per kind in groep 8 is de ouderbijdrage € 22,50. De bijdrage voor het schoolkamp in groep 8 wordt apart betaald.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Met de ouderbijdrage maakt u alle activiteiten op school mogelijk. Als u meer wilt geven dan de vrijwillige bijdrage, dan kan dat altijd.