Taal staat centraal

Op Het Spectrum geven we veel aandacht aan taal. Goed taalonderwijs is de basis voor alle andere schoolvakken. Want als een kind het Nederlands goed begrijpt, snapt het ook de uitleg bij aardrijkskunde. En de verhaaltjessommen bij het rekenen. Daarom oefenen we veel met taal.

Samenwerken 
Om goed te kunnen samenwerken, is het belangrijk dat je elkaar goed begrijpt. Taal is daarbij de sleutel. We helpen kinderen om zich uit te drukken. Al vanaf groep 1 leert uw kind steeds beter spreken, luisteren, begrijpen, lezen en schrijven.

Spelenderwijs leren
Taal leer je door veel te oefenen. En dat doen we tijdens onze lessen op een leuke manier. Oudere leerlingen schrijven bijvoorbeeld zelf een reclamefolder. Zo oefenen ze met lezen, informatie opzoeken en creatief denken. Ook leren ze kritisch kijken naar de betrouwbaarheid van informatie. Deze 21e-eeuwse vaardigheden kunnen kinderen niet alleen op school goed gebruiken. Ze komen ook later heel goed van pas.

Taaldag, Kinderboekenweek en Voorleesweek
Op verschillende momenten in het schooljaar geven we extra aandacht aan taal, zoals tijdens onze Taaldag. Kinderen kunnen dan bijvoorbeeld workshops volgen die te maken hebben met taal. Rond de Kinderboekenweek is er altijd een groot project. Ook doen we mee aan de nationale voorleesweek.

Methodes
In de onderbouw werken we met de taalmethode ‘Onderbouwd’. We gebruiken niet alleen de ‘gewone’ methode, maar ook de uitbreiding online. In de andere groepen hebben we gekozen voor ‘Staal’. In deze methode wordt steeds de link gelegd met de dagelijkse leefwereld van leerlingen. Dat geeft de lesstof echt betekenis voor kinderen. Dit sluit goed aan op het onderwijs dat wij geven.

Op school hebben we een eigen bibliotheek. Hier leest u er meer over.