Leerplicht

Het is belangrijk dat alle kinderen onderwijs volgen. Daarom geldt voor kinderen in Nederland vanaf vijf jaar de leerplicht.

Uitzonderingen
Soms is het nodig om een uitzondering te maken op de leerplicht. Een kind kan dan bij uitzondering extra verlof krijgen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (zoals een verhuizing) of als ouders door hun beroep niet met vakantie kunnen gaan tijdens de schoolvakantie. Dit verlof moet minimaal acht weken van te voren aangevraagd worden. Hier vindt u meer informatie.