Logopedie

Het Spectrum is niet alleen sterk in taalonderwijs. We zijn ook gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Om deze kinderen te helpen, werken er verschillende logopedisten van de Praatmaat Groep op onze school. De logopedisten kunnen soms ook ondersteuning bieden aan andere kinderen.

Onze school werkt daarnaast samen met Stichting Viertaal. Ook zij bieden op school logopedische ondersteuning aan onze TOS-leerlingen.